Сделки с недвижими имоти

 

Нотариус Иван Арабаджиев изповядва сделки с недвижими имоти.

– нотариален акт за продажба на недвижим имот;

– нотариален акт за дарение на недвижим имот;

– нотариален акт за замяна на недвижими имоти;

– нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за   издръжка и гледане;

– нотариален акт за учредяване право на строеж или друго вещно право или сервитут върху недвижим имот;

– нотариален акт за удостоверяване на право на собственост върху имот;

– нотариален акт за учредяване на право на ползване върху недвижим имот;

– нотариален акт за доброволна делба на недвижим имот;

-нотариален акт за учредяване на договорна ипотека;

-молба – съгласие за заличаване на договорна ипотека;

-молба за учредяване на законна ипотека;

-молба –съгласие за заличаване на законна ипотека

Нотариална кантора нотариус Иван Арабаджиев