Кантората ни отвори врати!

Нотариалната кантора на нотариус Иван Арабаджиев отвори врати в гр. Пазарджик през месец януари 2016 година.

Ние сме малък, но добре органзиран, сплотен и амбициозен екип от млади специалисти, придобили богат професионален опит с работата си в структури на местната власт, както и в едни от най – големите и бързоразриващи се корпорации в България, имащи широк спектър от дейности изискващи регламентиране и уреждане на множество и различни по своя характер правоотношения.

Отнасяйки се с внимение към всеки клиент и с професионализъм към спецификата на всеки конкретен казус, в лицето на нашия екип ще намерите доверен и вещ съветник по въпроси, свързани със сделки с вещни права, сделки с МПС, завещания, пълномощни, декларации, договори от различен характер, преписи на документи и други нотариални услуги и удостоверявания.