Декларации

 

Нотариалната кантора на нотариус Иван Арабаджиев, град Пазарджик подготвя и заверява декларации за:

– декларации – съгласия за пътуване на деца в чужбина – носете си акта за раждане на детето;

– декларации за трудови доходи за работа в чужбина;

– декларации за по чл.264 ал 1 и ал. 2 от ДОПК;

– декларации по чл. 25 ал. 8 от ЗННД;

– декларации за произход на средствата при покупка на имот, МПС или друга движими вещ, както и при дарения на парични суми;

– декларации по чл. 26 от Семейния кодекс;

– декларации за избран имуществен режим;

Нотариална кантора нотариус Иван Арабаджиев