Сделки с МПС

 

Нотариалната кантора на нотариус Иван Арабаджиев, град Пазарджик извършва сделки с МПС. Ние можем да ви бъдем полезни при:

– продажба на МПС;

– дарение на МПС;

– лизингови договори за МПС;

– продажба на двигател на МПС;

– продажба на трактори, комбайни, ремаркета и друга селскостопанска техника;

– продажба на други превозни средства;

– снабдяване с удостоверние за застрахователна стойност на МПС;

Нотариална кантора нотариус Иван Арабаджиев