Пълномощни

 

В нотариалната кантора можете да получите съдействие при издаване на пълномощни за:

пълномощни за разпореждане с недвижими имоти – продажба, дарение, замяна, делба, ипотека;

– търговски пълномощни;

– банкови пълномощни;

– пълномощни за управление на МПС;

– пълномощни за представителство пред административни, здравни, учебни заведения;

– пълномощни за представителство пред Министерства, общини, НАП и други учреждения.

Нотариална кантора нотариус Иван Арабаджиев