Преписи на документи

 

Нотариалната кантора на нотариус Иван Арабаджиев, град Пазарджик извършва преписи на документи:

– преписи на дипломи;

– преписи на актове на раждане;

– преписи на удостоверения за сключен граждански брак;

– преписи на нотариални актове;

– преписи на извлечения от документи и книжа – частни и официални.

Нотариална кантора нотариус Иван Арабаджиев