Завещания

 

Нотариус Иван Арабаджиев извършва нотариално удостоверяване на следните видове завещания:

Саморъчни завещания – депозиране при нотариуса за съхранение,

обявяване, оттегляне, издаване на преписи от тях;

– Нотариални завещания – извършва се в присъствието на двама свидетели и се издава акт за нотариално завещание.

Нотариална кантора нотариус Иван Арабаджиев