Услуги

 

Сделки с недвижими имоти

Нотариус Иван Арабаджиев изповядва сделки с недвижими имоти.

Сделки с МПС

Нотариалната кантора на нотариус Иван Арабаджиев, град Пазарджик извършва сделки с МПС

Пълномощни

В нотариалната кантора можете да получите съдействие при издаване на пълномощни

Договори

В нотариалната кантора можете да получите съдействие за изготвяне и заверка на договори

Завещания

Нотариус Иван Арабаджиев извършва нотариално удостоверяване на завещания

Преписи на документи

Нотариалната кантора на нотариус Иван Арабаджиев, град Пазарджик извършва преписи на документи

Декларации

Нотариалната кантора на нотариус Иван Арабаджиев, град Пазарджик подготвя и заверява декларации

Други нотариални услуги и удостоверявания

Нотариална кантора нотариус Иван Арабаджиев